Fysisk planlægning, sammenfattende betegnelse for planlægning af arealanvendelse, fysisk struktur og sammenhæng i byer og på landet. Begrebet omfatter primært offentlige myndigheders by-, region- og landsplanlægning og i tilknytning hertil trafikplanlægning, fredning, byfornyelse og placering af særligt miljøbelastende virksomheder.