Fysisk pendul, legeme, der kan dreje sig om en vandret akse, der ikke går gennem dets massemidtpunkt. Et fysisk pendul er i ligevægt, når det hænger stille med massemidtpunktet lodret under aksen. Drejes pendulet lidt ud fra ligevægtsstillingen, vil det udføre harmoniske svingninger omkring denne. Svingningstiden i sådanne svingninger er ved små udsving uafhængig af udsvingets størrelse. Denne egenskab er fx basis for konstant gang af pendulure.