Fysisk blokade, hindring af andres lovlige færdsel til eller fra en ejendom vha. afspærringer eller opstilling af personer, fx som led i en arbejdsretlig blokade. Hvis personer eller ting hindres i at forlade en ejendom, kan deltagelse i den fysiske blokade være strafbar som frihedsberøvelse eller tvang. Hvis personer eller ting hindres i at komme ind på en ejendom af personer, barrikader m.m., der er opstillet på offentlig vej e.l., kan de blokerende som udgangspunkt straffes efter bestemmelser i ordensbekendtgørelsen.