Fysikus, (af lat. physicus, af gr. fysikos), tidligere embedslæge (fx stiftsfysikus nu amtslæge).