Fyrstelen, forlening til verdslige og gejstlige fyrster. I Danmark kendes seks fyrstelen, der blev givet til ægte og uægte efterkommere af Valdemar 2. Sejr, nemlig Nørre- og Sønderhalland, Blekinge, Lolland, Langeland og Sønderjylland. De blev inddraget igen i 1300-t., alene Sønderjylland undtaget. Her opnåede hertugslægten arveret og i forhold til kongeriget en selvstændighed, der bevaredes efter 1460, da den danske konge blev hertug af Sønderjylland og greve af Holsten.