Fyrstedag, (ty. Fürstentag), forsamling af de tyske rigsfyrster med det formål at forhandle om anliggender for hele standen. I fyrstedagene, der blev afholdt uden for rigsdagene, deltog kurfyrster, fyrstbiskopper, hertuger, grever, riddere og repræsentanter for byerne. Mest kendt er den første fyrstedag i Forschheim i 1077, der valgte Rudolf af Schwaben som modkonge til kejser Henrik 4. I nyere tid er fyrstedag afholdt i Erfurt i 1808; den sidste fandt sted i Frankfurt i 1863, hvor kejseren af Østrig foreslog en reform af Det Tyske Forbund.