Fyrretyvemarksbøder, bøder, der ifølge landskabslovene især anvendtes ved hærværk. I løbet af middelalderen fik de et bredere anvendelsesområde, der var fastlagt i bestemmelser i både rigslovgivningen og købstadslovgivningen, fx som straf for uefterrettelige kongelige embedsmænd. Christian 5.s Danske Lovs regler om bøder på 40 lod sølv er en videreførelse af fyrretyvemarksbøderne; reglerne blev ophævet ved Straffeloven af 1866. Se også bøde.