Fyrresværmer, Hyloicus pinastri, aftensværmer, hvis larve lever på fyr. Som flere andre nåleskovsinsekter tiltog den i Danmark stærkt i hyppighed i 1900-t.