Fyllotaksis, (gr. fyllo- + taksis), læren om bladenes stillingsforhold.