Fyldholt, fyldtømmer, tømmer i bindingsværk, der ikke har understøttende eller bærende funktion.