Fykologi, (af gr. phykos 'tang, alge' og -logi), læren om alger. Ordet algologi, som af og til anvendes i stedet for fykologi, betyder egentlig læren om smerter.