Futilitet, (af lat. futilitas tom snak), intetsigende ting; usselhed; bagatel; betydningsløshed.