Fustage, (af ty. el. holl., af oldfr. fust, lat. fustis tyk stok, tøndestav), beholder af træ el. metal til opbevaring af væsker, smør, sæbe osv.; fad; tønde.