Et fushionskøkken er et eksperimenterende blandingskøkken, som sammenfletter træk af køkkenkulturer, der traditionelt er adskilt.