Furtum var en romerretlig betegnelse for tyveri af løsøre. Furtum var undergivet privat påtale.