Furor gallicus, (lat.), gallernes (dvs. franskmændenes) voldsomhed ved første angreb.