Funktor, anvendes inden for logikken i flere betydninger: 1) udtryk, der giver en nærmere bestemmelse af et andet udtryk (fx "blå", "spiser"); det udtryk, som bestemmes af en funktor, kaldes for dennes argument (fx "himmel", "hesten"); 2) udtryk for prædikater, der har numerisk værdi (fx "højde", "temperatur"); 3) generel betegnelse for funktionstegn (fx +).