Funktionere, (af fr. fonctionner), fungere (især om maskine); virke.