Funktionel tradition, som begreb lanceret af arkitekten Kay Fisker. Hermed sigtede han på bygningskunst, som stræbte mod at forene det funktionelle — svarende til enhver tids behov — med den regionale, lokale tradition, som kommer til udtryk i brug af materialer, konstruktioner, former, rytmer og proportioner. Fisker fandt, at man burde bygge videre på den orden og harmoni, som er karakteristisk i dansk bygningskultur. Eksempler på denne arkitektoniske holdning er Aarhus Universitet (1932-43, Fisker, C.F. Møller mfl.) og Nyborg Folkebibliotek (1938-40, Flemming Lassen og Erik Møller).