Funktionarisme, (af fr. fonctionnarisme), forvaltningsform, som præges af et stort antal tjenestemænd og funktionærer; embedsmandsstyre.