Funktionalistisk, i funktionalismens stil; hensigtsmæssig.