Fungere, (via ty. fungieren af lat. fungi udføre, forrette), virke; gøre (midlertidig) tjeneste; opfylde en funktion.