Fundraiser, (af eng.), person, som er ansat til at fremskaffe støtte i form af penge til et særligt formål.