Funditor, (lat., af funda slynge), slyngekaster i den romerske hær.