Funding, (eng., af fund 'skaffe kapital'), kapitalfremskaffelse, dvs. den måde, som fx en virksomhed finansierer sig på.