Fumler-tumler, barn med funktionsforstyrrelse, der viser sig ved kluntet bevægelsesmønster; betegnelsen blev siden afløst af begrebet DAMP.