Fumigere, (af fr. fumiger røge, gennemrøge, af lat. fumigare ryge, af fumus røg, damp), røge.