Fumarsyre, (efter planteslægten Fumaria, jordrøg, af lat. fumus terrae 'jordrøg'), trans-butendisyre, organisk syre, fast stof med smeltepunkt 287 °C. Fumarsyre er almindeligt forekommende i planter og dannes i den såkaldte citronsyrecyklus ud fra ravsyre. Forbindelsen er stereoisomer med maleinsyre. Fumarsyre fremstilles industrielt ved mikrobiologisk omdannelse af glukose og anvendes til surgøring af madvarer og som antioxidant.