Fulminater er salte af fulminsyre, en af cyansyres isomere former; se cyanforbindelser.