Fulminans, (lat., af fulminare), inden for medicin voldsom; hurtig.