Fuldmægtig er efter 1919 en stillingsbetegnelse for visse offentligt ansatte tjenestemænd eller funktionærer. Akademiske medarbejdere ansættes på første trin af karrieren som fuldmægtige.