Fugara, (lat., beslægtet med fuga), en fløjteagtig orgelstemme.