Fu, (kin. 'talisman'), magisk skriftbillede, anvendt i kinesisk religion, specielt i daoistiske ritualer. Tegnet for fu blev oprindelig brugt om to halvdele af en kontrakt, der var skrevet på et varigt materiale, fx metal eller bambus, og derefter brudt i to dele, en til hver af parterne. Ved at sammenføje kontrakthalvdelene kunne man gøre et krav gældende. På samme måde opfattes en daoistisk talisman som det jordiske modstykke til en guddommelig kraft og som et middel til at aktivere og tilkalde denne kraft, bl.a. i sygdomsbekæmpende ritualer. Fx kan en talisman, der er skrevet på en lap papir, brændes til aske og blandes med vand. Når en patient indtager denne blanding, indføres den tilsvarende guddom i kroppen, og den vil uddrive de onde ånder, der har forårsaget sygdommen. Se også daoisme.