Frynsealge, Urospora, slægt af marine grønalger. Den almindeligste danske art, Urospora penicilliformis, danner om foråret en grøn bræmme ("frynser") af tætvoksende, ugrenede tråde på sten i bølgeslagszonen.