Frustrere, (af lat. frustrare skuffe, narre), tilintetgøre (et håb, en plan o.l.); skuffe.