Frugtbarhed, en befolknings fysiologiske evne til at føde børn. Se fertilitet.