Frugivor, (lat. frugi- af frux markfrugt + -vor), frugtædende.