Frugalitet, (af lat. frugalitas sparsommelighed, retskaffenhed, af frux), tarvelighed; nøjsomhed (især med hensyn til mad og drikke).