Frugal, (af lat. frugalis sparsommelig, retskaffen, af frux markfrugt, udbytte), tarvelig; enkel; nøjsom; nødtørftig.