Fruerstue, fruerbur, kvinders opholdsrum eller hus, således som de kendes fra borge, herregårde og slotte fra middelalderen og indtil 1600-t. De ugifte kvinders rum kaldtes tilsvarende for jomfrubur. I fruerstuen kunne kvinderne udføre deres håndarbejde og være i sikkerhed; rummet kunne fx aflåses forsvarligt indefra.