Frottola, (ital., afledt af frotta 'skare, sværm'), verdslig italiensk sangform fra renæssancen. Den blomstrede i slutningen af 1400- og begyndelsen af 1500-t. og var en vigtig forgænger for madrigalen. Frottolaen var enkel og homofon, hovedsagelig firestemmig og strofisk, evt. med omkvæd, til italiensksproget tekst. Melodien lå ofte i overstemmen, og understemmerne kunne udføres både instrumentalt og vokalt.