Frostdøgn, i klimatologien defineret som et døgn, hvor minimumtemperaturen er under 0 °C. I gennemsnit har Danmark 84 frostdøgn om året, helt overvejende i perioden september-maj; januar og februar har flest med hver 19. På småøer og langs kysterne er der ca. halvt så mange frostdøgn som inde i landet (Omø 55, Tirstrup 100).