Frontprojektion, filmteknisk proces, hvor man i et filmstudie projicerer en specialoptaget baggrundsfilm op på en ekstremt reflekterende skærm, som står bag de agerende skuespillere. Skuespillerne er samtidig belyst forfra, så kamaraet ikke registerer den del af det projicerede filmbillede, som falder på dem. Filmprojektoren er placeret i en 90° vinkel i forhold til kameraet. Foran kameraet er der placeret et transparent spejlglas, som dels tillader, at kameraet kan registrere scenen, der udspiller sig, dels at den projicerede film spejles i nøjagtig samme retning, som filmkameraet peger. Frontprojektion giver en langt bedre effekt og billedkvalitet end den, der kendes fra den tidligere benyttede bagprojektion.