Frondere, (af fr. fronder opponere mod, egl. slynge, kaste), gøre opstand; slutte sig til de politisk utilfredse.