Fronde, (fr., efter la Fronde en rejsning mod kardinal Mazarin og den voksende kongemagt i årene 1648-1653, af fronde slynge), politisk parti af utilfredse; oprørsparti.