Frodelovene, fire lovkomplekser — Den Danske Lov, Den Norske Lov, Hærloven og Den Russiske Lov — som skal være udstedt af sagnkongen Frode Fredegod, den sidstnævnte for et ikke nærmere betegnet baltisk folkeslag. Selvom lovene kun kendes fra én kilde, nemlig Saxos nedskrivning fra omkring år 1200, kan det ikke helt udelukkes, at der har eksisteret sådanne retssamlinger. Indholdsmæssigt svarer de til love, der blev udstedt af andre germanske konger i Europa i førkristen og tidlig kristen tid, se germansk ret.