Frivillige korps, militære enheder dannet af frivillige, som efter overenskomst med myndighederne samarbejder med regulære styrker under krigsforhold. I Danmark oprettedes flere frivillige korps i årene efter 1801 og atter 1864-1914, heriblandt Akademisk Skyttekorps (1866), Kongens Livjægerkorps foruden rekylkorps i Københavns Amt, Vejle Amt og 14 andre amter (fra 1909), flere motor- og cykelordonnanskorps samt 230 lokale frivillige bevogtningskorps (fra 1913). De fleste opløstes efter 1918, og de resterende som følge af Hærloven af 1937. Frivillige korps opstod igen efter 2. Verdenskrig med hjemmeværnsforeningerne, der udsprang af modstandsbevægelsen og i 1949 indgik i hjemmeværnet.