Fristdag, tidspunkt af betydning for retsvirkninger af konkurs. Fristdagen er som oftest den dag, da skifteretten modtog anmeldelse af betalingsstandsning eller begæring om konkurs.