Friskning, ferskning, proces, der omdanner højovnens råjern til smedejern; yderst vigtig i 1500-1800-t. Det meget opslidende arbejde udførtes i en smedeesse, der kunne have forskellig udformning, hvorfor man skelnede mellem herdfriskning (tysksmedning), vallonsmedning, lancashiresmedning m.m. Fælles var, at barrer af hvidt råjern på 50-800 kg anbragtes mellem essens trækul og udsattes for voldsom blæsning. Herved smeltede råjernet, og idet det dryppede ned på herdens bund, fjernedes dets indhold af silicium, mangan og kulstof ved oxidation. Smeden skubbede jernet på bunden sammen til en luppe, som derefter med en tang flyttedes over under en mekanisk hammer, hvor den udsmededes til stangjern. Dette var datidens almindelige handelsjern. Det sidste lancashirejern fremstilledes i Sverige omkring 1930. Se også jern og pudling.