Friluftsreklame er reklame, der er anbragt i det åbne land. Bortset fra reklameskilte i umiddelbar tilknytning til hoteller, kroer mv. er denne reklameform forbudt i Danmark. I bebyggede områder er reklameskiltning derimod tilladt, men må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.